Yaşam

Yasal evlat edinme şartları

Kahramanmaraş’ta annesiz babasız kalan çocukların, enkaz altından sağ kurtulan çocukların gündeme getirdiği iddia. “Benimseme”.

Vatandaşlar bu çocukların yaralarını sarmak ve onlara kucak açarak güzel bir gelecek sunmak için yarışa girdi.

Deprem sonrası sahiplenme isteği arttı

Haber programlarında uzmanlara sıkça sorulan sorular “nasıl sahiplenilir”sorusunun en sağlıklı cevabı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde. “Evlat edinme servisi”Cevap başlıkta verilmiştir.

Depremzede çocukları sahiplendirmek için farklı bir uygulama yoktur. Kimse istediği çocuğu evlat edinemez. Halihazırda bu işleme başvurmuş ve araştırma sürecinde olanlar ilk sırada yer almaktadır.

Evlat edinme kuralları:

Peki evlat edinme şartları nelerdir? İşte bu konudaki tüm gerçekler, soru ve cevaplarıyla:

Soru 1: Evlat edinme nedir?

Evlat edinme, evlat edinmeye hak kazanan çocuk ile evlat edinmeye hak kazanan kişi/eşler arasında hukuki bağ kurularak çocuk-ebeveyn bağının kurulmasıdır.

Soru 2: Evlat edinme başvurusunda bulunabilir miyim?

Siz ve eşiniz otuz yaşın üzerindeyseniz veya en az beş yıldır evliyseniz, evlat edinme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Soru 3: Koruma altındaki her çocuk evlat edinilebilir mi?

Bir çocuğun evlat edinme hizmetinden yararlanabilmesi için, gözetim altında olsun ya da olmasın, statüsünün hukuka uygun olması gerekir. Bu nedenle kurumlarımızda koruma ve bakım altında bulunan tüm çocuklarımızın sahiplenilmesi mümkün olmamaktadır.

Çocuğun durumunun hukuken uygun olduğu anlamına gelir; küçüğün ana ve babasının istekleri (Türk Medeni Kanunu Madde 309), küçüğün veya ana ve babasının yerleşim yeri mahkemesinde talebin yazılı veya sözlü olarak kaydedilmesi gerekir.

Ya da anne ve babadan birinin arzusu, uzun süredir kim olduğunu ve nerede yaşadığını bilmediğinden veya ayırt etme gücünden her zaman mahrum kaldığından, küçüğün bakım görevini gereği gibi yerine getirmediğinden aranmaz. (Türk Medeni Kanunu’nun 311. maddesi).

Soru 4: Bekar bir kişi evlat edinme başvurusunda bulunabilir mi?

Evlat edinmek isteyen bekar kişinin otuz yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Evli olmayan kişiler birlikte evlat edinemezler.

Soru 5: Evlat edinme için nereye başvurabilirim?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz ve Türkiye’de yaşıyorsanız, ilk başvuru için ikamet ettiğiniz ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya e-Devlet üzerinden başvurabilir; yurtdışında ikamet ediyorsanız, ikamet ettiğiniz ülkenin uluslararası evlat edinme merkezi/yetkili birimi ile iletişime geçmelisiniz.

Soru 6: Başvuru randevusuna gelirken getirmem gereken evraklar var mı?

Bilgilendirme başvurusuna gelirken hazırlayıp yanınızda getirmeniz gereken rastgele bir belge bulunmamaktadır.

Soru 7: Başvuru randevusu nedir?

Evlat edinme birimi, evlat edinme başvurusu için uygunluğunuzu genel terimlerle değerlendirecektir. Başvuru için uygun şartları sağlıyorsanız görüşme devam edecektir. Yapılacak toplantıda; Evlat edinilecek küçüğün özellikleri, evlat edinmenin sosyal ve sosyal sonuçları ve evlat edinme koşulları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirileceksiniz. Evlat edinme ile ilgili sorularınızı il müdürlüklerindeki ilgili misyonerlerle paylaşabilirsiniz.

Soru 8: Hazırlanacak belgeler nelerdir?

Evlat edinme başvurusunda bulunan kişi veya eşlerden şu belgeler istenir: Nüfus müdürlüğünden alınmış nüfus müdürlüğü örneği, başvuru sahibi ve aile bireylerinin adli sicil kayıtları ile 25 tarih ve 5352 sayılı İsim Kayıt Kanunu kapsamında silinen kayıtlar. /5/2005, Mülkiyet Gelir, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgeler, Kimlik Paylaşım Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak ikametgah belgeleri, sahip olmadıkları eğitim durumlarını gösteren belge Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engeli, Alkol veya alkol dışında her zaman bakım gerektiren bulaşıcı veya kronik bir hastalığı bulunmaması Uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık kurulu raporu, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulardan oturma izin belgesi Türkiye veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile reşit olmayanların ikametgahına girmesine izin verildiğine veya verileceği beyanı Ülkede yaşamak ve her zaman orada ikamet etmek. sen okumak.

Soru 9: Belgelerin teslimi için belirli bir süre var mı?

Gerekli belgeleri başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayıp teslim etmelisiniz. Bu süre içinde belgelerini teslim etmeyenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır. Evrakların sunulduğu tarih ve saat evlat edinme sıralamasına bağlıdır.

Soru 10: Sosyal inceleme süreci nedir?

Evrakların incelenmesi sonucunda evrak işlemlerinin devamına karar verilirse hakkınızda sosyal soruşturma süreci başlatılacaktır. Haberli ve habersiz ziyaretler il müdürlüğü evlat edinme birimi tarafından yapılacak.

Yapılacak ziyaretler; evinizde, sosyal çevrenizde, çalışma ortamınızda vb.

Sosyal inceleme sürecinde, evlat edinilecek çocuk/çocuklar için uygun ebeveyn olma durumunuz ve koşullarınız detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir.

Soru 11: Çocuk ne zaman evlat edinen ailenin yanına yerleştirilecek?

Dosyanızın uygun olduğuna karar verilirse belge teslim tarihi itibariyle başvurunuz sıraya alınır.

Sıra bekleme süreniz evlat edinilecek çocuğun yaşı ve cinsiyetine göre değişiklik gösterecektir.

Soru 12: Çocuk yanıma nasıl yerleştirilecek?

Sıra size geldiğinde belgenizin süreçlerinden sorumlu misyoner sizinle iletişime geçecektir.

Çocuğa tanıtılmak üzere kuruluşa yönlendirileceksiniz. Evlat edinilecek daha büyük yaş grubu çocuklarda uyum sürecinden önce karşılaştırma süreci de planlanabilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortasında yapılacak ortak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde il müdürlüğü ve kuruluş ortasında. “Evlat Edinme Geçici Bakım Sözleşmesi”imzalanır.

Gerekli iş ve işlemler tamamlandıktan sonra çocuk yanınıza yerleştirilir.

Soru 13: Hızlı evlat edinebilir miyim?

Küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılması ve eğitilmesi şartına bağlıdır (Türk Medeni Kanunu’nun 305. maddesi).

Bir yıl dolmadan evlat edinme davası açılamaz.

Bir yıllık süre sonunda evlat edinme davası açabilmeniz için belgenizin il müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda olumlu değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çocuğun hukuki süreçleri gibi sebeplerle bu sürenin uzaması da söz konusu olabilir.

Soru 14: Evlat edinmenin yasal şartları nelerdir?

Reşit olmayan çocuğun en az bir yıl evlat edinen tarafından bakılması ve eğitilmesi,

Her halükarda evlat edinmenin küçüğün yararına olması ve evlat edinenin diğer çocuklarının menfaatlerinin hakkaniyete aykırı bir şekilde zarar görmemesi,

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311. ve 312. maddelerinde yer alan kararlar hariç olmak üzere, ayırt etme gücüne sahip küçüğün talebinin 309. maddede belirtilen ana ve babanın muvafakati alınarak, küçüğün vesayet altında olması. Türk Medeni Kanunu’nun 397. maddesinde öngörülen vesayet dairelerinden izin alınması halinde eşlerin en az beş yıllık evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmaları.

Soru 15: Evlat edinme süresiz bakım sözleşmesi nedir? Süre nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sizin aranızda imzalanmış bir belgedir.

Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıllık evlat edinme öncesi bakım süresi başlar. Evlat Edinme Daimi Bakım Sözleşmesi ile bu süreçte İl Müdürlüğünün kontrolünde çocuğun bakımını ve eğitimini üstlenirsiniz. Bu Sözleşme yükümlülüklerinizi üstlenir. Evlat Edinme Sözleşmesi, evlat edinme süreçleri tamamlanana kadar devam eder. İzlemenin herhangi bir aşamasında olumsuz bir görüşe varılması veya Sözleşme kararlarına uyulmaması halinde “Evlat Edinme Geçici Bakım Sözleşmesi” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilir.

Soru 16: Benimseme izleme süreci nedir?

Çocuğun yanınıza yerleştirilmesinden evlat edinme sürecinin tamamlanmasına kadar geçen süreçte ziyaretler yapılır.

Bu izleme ziyaretleri haberli veya habersiz olabilir. İzleme sürecinde gerektiğinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yapılan izler raporlanır ve belgenize eklenir. İzleme süreci ve Evlat Edinme Öncesi Sürekli Bakım Sözleşmesi, evlat edinme süreçleri tamamlanana kadar devam eder.

İzleme sürecinde bu evlat edinmenin çocuk için uygun olmayacağı belirlenirse, sürecin tamamlanması beklenmeden çocuk geri alınır.

Soru 17: Evlat edinme ilişkisi nasıl kurulur?

Evlat edinme kararı, evlat edinenin ikamet yeri; Ortak evlat edinmede eşlerden birinin ikametgahı mahkemece verilir. Mahkeme kararı ile evlat edinme ilişkisi kurulur. (Türk Medeni Kanunu’nun 315. Maddesi)

Soru 18: Çocuğun biyolojik ebeveyni ortaya çıkabilir mi?

Evlat edinilen herhangi bir çocuğun biyolojik ebeveyni bir gün gelip çocuklarını arayabilir. Talebin kararından vazgeçme riski her zaman vardır.

Soru 19: Evlat edinen ailenin iletişim bilgileri kurum tarafından çocuğun biyolojik ebeveynine veriliyor mu?

Evlat edinme ile ilgili belge bilgileri, gizlilik unsuruna uygun olarak Bakanlığımızca arşivlenmektedir. Evlat edinme ile ilgili kayıt, belge ve bilgiler hiçbir şekilde mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinme talep edilmedikçe açıklanamaz. (Türk Medeni Kanunu md. 314)-Evlat edinme ile ilgili belge bilgileri zımnilik ilkesine göre Bakanlığımızca arşivlenmektedir.

Evlat edinme ile ilgili kayıt, belge ve bilgiler hiçbir şekilde mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinme talep edilmedikçe açıklanamaz. (Türk Medeni Kanunu’nun 314. maddesi)

Soru 20: Evlat edinilecek çocuğun doğum kaydı nasıl yapılır?

Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücü bulunmayan küçüklerin nüfus kütüğünde evlat edinen kişinin/eşin adı, ana ve babanın adı olarak yazılır. (Türk Medeni Kanunu’nun 314. maddesi)

Evlat edinenin aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında, evlat edinmenin miras, miras ve diğer haklarına zarar vermemek ve aile bağlarının devamı için her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlat edinme ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. (Türk Medeni Kanunu’nun 314. maddesi)

Soru 21: Çocuğa evlatlık verildiği ne zaman söylenmeli?

Çocuk psikolojisi alanında yapılan araştırmalara göre çocukların bu durumu normal kabul ederek sorun yaşamamaları ve sorun yaşamamaları için uygun yaş ve zamanda evlat edinildiği söylenmelidir.

En uygun dönem, çocuğun sosyal hayata tam olarak açılmadığı ve anne babanın hayatında birincil öneme sahip olduğu okul öncesi dönemdir (4-6 yaş).

senin çocuğun; Hazır olmadığı bir zamanda sizin dışınızdaki kaynaklardan öğrenme olasılığı çok yüksektir. Bu hem sizin hem de çocuğunuzun hayatında onarılamaz yaralar açacaktır.

Bu gerçeği saklamanın omuzlarınıza yüklediği yük her geçen gün artacak ve kendini daha çok hissettirecektir.

Çocuğa evlatlık verildiğinin söylenmesi için il müdürlüklerimiz tarafından gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Soru 22: Çocuğa evlatlık olduğu neden söylenmeli?

Çocukların ebeveynlerini tanıma hakları vardır. (Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 7. Maddesi). Ayrıca çocuğun evlat edinildiğini öğrenme riski her zaman vardır. Çocuk bunu dolaylı olarak öğrenirse aile ve çocuk için yıkıcı ve yıpratıcı olur.

Soru 23: Evlat edinilmiş bir çocuk biyolojik anne babasını sorduğunda nasıl davranılır?

Biyolojik aileyi küçük düşüren terimler asla kullanılmamalıdır.

Bu durum çocuğun kendisiyle ilgili ‘ailem beni istemiyormuş’ duygusuna kapılmaması için büyük değer taşır.

Bu açıklamalar çocuğun gerçek ebeveynini ne çok iyi ne de çok kötü görmesine ve biyolojik ebeveyni hakkında gerçek dışı hayaller kurmasına neden olmamalıdır.

Soru 24: Evlat edinilen kişi belge bilgilerine ulaşabilir mi?

evet ulaşabilir. 1983 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra arşiv oluşturulmuştur. Geçmiş yıllara ait arşiv bilgileri ilgili kurumların aktardığı belgelerle sınırlıdır. AÇSTEM İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.

Soru 25: Evlat edinme mahkemesi kararı olmaksızın çocuğun doğrudan nüfus kütüğüne kaydedilmesi yasal mıdır?

Evlat edinme hukuki bir süreçtir ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili kararları kapsamında gerçekleştirilir. Bir çocuğun evlat edinilmesi ancak ilgili Mahkeme tarafından verilen bir mahkeme kararı temelinde mümkündür. Bunun dışında yapılan işlemlere sahiplenme denilemez. Bu işlemler soykırımı kapsamında olduğu için Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kabahat oluşturmaktadır. (Çocuğun soyunun, hakim kararı olmaksızın doğrudan nüfusa kaydedilmek suretiyle değiştirilmesi hâlinde, Türk Ceza Kanunu’nun 231. maddesindeki “Çocuğun soyunu değiştiren veya gizleyen herkes cezalandırılır” hükmüne göre işlem yapılır.) yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.”)

Gözden kaçırma Yetim Vakfı, halkı kayıp depremzedeler için dikkatli olmaya çağırdı Haberin Detayları

mudanya-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort